Contact Us

Shri Lakshmi Venkataramana Yajamana Industries
Mavinakatte, Bantwal TQ.-574324
D.K. Karnataka
Phone. : 08255-282614, 282208, 282644,
Mobile. : 9880888844,9448068844
E-mail : yajamana@yajamana.com, sales@yajamana.com
            yajamana8844@yahoo.com
Website : www.yajamana.com

 

 

 

 

Copyright © 2008 Shri Lakshmi Venkataramana Yajamana Industries. All Rights Reserved.